MPSC गट क पूर्व परीक्षा -2022 जाहिरात एकूण 228 पदे

MPSC Group C Pre Exam -2022 Advertisement Total 228 Posts Jobs

गट क 2022 जाहिरात
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण २२८ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२, शनिवार दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०2२ रोजी महाराष्ट्रातील एकूण ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल :
Maharashtra Group-C Services Combined Preliminary Examination 2022 will be conducted by Maharashtra Public Service Commission for the recruitment of total 228 posts in the following cadres under various departments of Government of Maharashtra on Saturday November 05, 2022 at total 37 district centers of Maharashtra :

 • एकूण 228 जागा
 • पगार :-
 • 1) उद्योग निरीक्षक, उद्योग संचालनालय :- S-१३ : ३५४००-११२४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते.
 • 2) दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क :– S-१२ : ३२०००-१०१६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते
 • 3) कर सहायक :- S8 : २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते
 • 4) लीपिक-टंकलेखक :- S-६ : १९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते


 • अर्ज करण्याची सुरवात तारीख : 1 ऑगस्ट 2022
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 22 ऑगस्ट 2022

उमेदवार अर्जाची फी
आमागास 394/- रु
मागासवर्गीय /EWS/अनाथ /दिव्याग 294/- रु
माजी सैनिक 44/- रु
परीक्षा फी

संवर्ग किमान वय कमाल वय
उद्योग निरीक्षक1938
दुय्यम निरीक्षक1838
कर सहायक1838
लीपिक-टंकलेखक1938
पदाचे वर
 • मागासवर्गीय /EWS/अनाथ /खेळाडू यांना कमाल वय 43 वर्षे आहे .
 • दिव्याग उमेदवार यांना कमाल वय 45 वर्षे आहे .
 • माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी [ आमागास :३८ + सेवा कालावधी + ३ वर्षे (2*)] [ मागास : ४३ + सेवाकालावधी + ३ वर्षे(2*)]
 • महत्वाची सूचना :- एकदा खाली दिलेली संपूर्ण जाहिरात वाचून घ्यावी

फक्त दुय्यम निरीक्षक पदासाठीच शारीरिक पात्रता आवश्यक असते बाकी साठी नाही

दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे..

पुरुष महिला
(१) उंची किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)(१) उंची किमान १५५ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
(२) छाती किमान ७९ से. मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से. मी. जास्त.(२) वजन किमान ५० कि.ग्रॅ.
शारीरिक पात्रता


पदाचे नाव ऑनलाइन अर्ज लिंक
गट क 2022 Offical NotificationClick Here
अधिकृत वेबसाइट Click Here
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी Click Here

Leave a Comment

close button