सराव Test क्रमांक 83

5133
Created on By admin
test 83

सराव Test क्रमांक 83

Test झाल्यावर नक्कीच आपले मार्क पहा

1 / 15

1. आपण जसजसे उंच जातो तसतशी हवा ....... होत गेल्याने वातावरणीय दाब .......... होत जातो.

2 / 15

2. विजय निबंध लिहितो.'प्रयोग ओळखा

3 / 15

3. भारत देशाने पृथ्वीवरील किती टक्के भाग व्यापला आहे ?

4 / 15

4. महाराष्ट्रातील कोणत्या प्रशासकीय विभागात सर्वात जास्त जिल्हे आहेत ?

5 / 15

5. नौदल प्रमुखास काय म्हणतात ?

6 / 15

6. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग कुठल्या दोन शहरांमध्ये आहे ?

7 / 15

7. ……………..मुळे गाईचे दुध पिवळसर असते.

8 / 15

8. खालीलपैकी कोणता ग्रुप ड्युअल प्लांट म्हणून ओळखला जातो ?

9 / 15

9. संसदेत खालीलपैकी कोणाचा समावेश होत नाही ?

10 / 15

10. खालीलपैकी महाराष्ट्र मधील कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती 15 ऑगस्ट या तारखेस झाली आहे?

11 / 15

11. अष्टप्रधान मंडळामध्ये न्यायाधीश म्हणून न्यायदानाचे काम कोण करत होते ?

12 / 15

12. महाराष्ट्रात डाळ व तेलगिरण्या प्रामुख्याने ............. या भागात आढळतात.

13 / 15

13. भारतात तंबाखूचे संशोधन केंद्र .......... येथे आहे.

14 / 15

14. महात्मा गांधी यांनी चंपारण्य येते पहिल्या सत्याग्रह केव्हा केला ?

15 / 15

15. विषुववृत्तीय पट्ट्यात कोणत्या प्रकारचे पर्जन्य आढळून येते?

Your score is

0%

खाली आजून Test दिल्या आहेत त्या सोडवा

Test क्रमांक 80

Test क्रमांक 81

Test क्रमांक 82

..

Leave a Comment

close button