Combine गट क अभ्यासक्रम

Combine गट क पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा दोन्हीचे अभ्यासक्रम खाली दिलेले आहेत

संयुक्त गट क आराजपत्रित परीक्षा यामध्ये

  • कर सहायक
  • दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
  • उद्योग निरीक्षक
  • लिपिक टंकलेखक
  • तांत्रिक सहायक

या पदांचा समावेश होतो .


याचा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा यांचा सर्व अभ्यासक्रम खाली दिला आहे तो Download करून घ्या


राज्यसेवा अभ्यासक्रम Download करा .

गट ब अभ्यासक्रम Download करा

Leave a Comment

close button