तलाठी भरती अभ्यासक्रम

तलाठी भरती शैक्षणिक पात्रता :

कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा

वयोमर्याद :

  • खुला प्रवर्ग: 19 ते 38
  • मागास प्रवर्ग: 19 ते 43

3 thoughts on “तलाठी भरती अभ्यासक्रम”

Leave a Comment

close button