राज्यसेवा अभ्यासक्रम

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा दोन्हीचे अभ्यासक्रम खाली दिलेले आहेत .

राज्यसेवा पूर्व + मुख्य अभ्यासक्रम :

राज्यसेवा परीक्षा अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून दिलेला आहे , पूर्व परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रम हा MPSC आयोगाने फक्त English भाषेमध्येच दिलेला आहे .

खाली दिलेला अभ्यासक्रम Download करून घ्या .


राज्यसेवा परीक्षा अभ्यासक्रम English माध्यमातून दिलेला आहे , तो Download करून घ्या .

1 thought on “राज्यसेवा अभ्यासक्रम”

Leave a Comment

close button