मराठी व्याकरण सराव टेस्ट 4

खालील start वरती क्लिक करून टेस्ट स्टार्ट कर आणि काही चुका झाल्या तर टेस्ट पुन्हा सोडवा

1409
Created on By admin

मराठी क्याकरण Test क्रमांक 4

खाली मराठी व्याकरण टेस्ट दिली आहे नक्कीच सोडवा , येणाऱ्या प्रत्येक मुख्य परीक्षेत महत्वाचे आहे 

1 / 15

खालील शब्दातील गुणविशेषण कोणते ?

2 / 15

‘पुनरावृत्ती’ हा संधी कसा सोडवला जाईल.

3 / 15

'तो चांगला माणूस आहे ' या वाक्यातील विशेषण ओळखा

4 / 15

महायुद्ध' या सामासिक शब्दात कोणता समास आहे ?

5 / 15

शब्दांच्या जाती किती?

6 / 15

विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. – या वाक्यात ‘आणि’ हे ---------------- आहे

7 / 15

खालीलपैकी कोणता समासाचा प्रकार नाही?

8 / 15

खालील पैकी शुद्ध शब्द ओळखा ?

9 / 15

खालीलपैकी विरुद्ध अर्थी शब्दांची योग्य जोडी ओळखा❓

10 / 15

खालीलपैकी विरूध्दार्थी शब्दांची जोडी ओळखा❓

11 / 15

धातुसाधित विशेषणाचे उदाहरण ओळखा

12 / 15

देशी शब्दाचा योग्य तो गट ओळखा

13 / 15

" माझ्या मित्राने उभ्या आयुष्यात एकदाही भाषण केले नाही"

14 / 15

'षष्ठी' या विभक्तीचा कारकार्थ--

15 / 15

खालीलपैकी दर्शक नाम ओळखा

Your score is

The average score is 60%

0%

मराठी व्याकरण Test 01

मराठी व्याकरण Test 02

मराठी व्याकरण Test 03

Leave a Comment

close button