मराठी व्याकरण टेस्ट क्रमांक 03

मराठी व्याकरण ची 3 री टेस्ट दिलेली आहे नक्कीच सोडवून पहा खाली आजून मराठी च्या 2 टेस्ट सिल्या आहेत त्या सोडवून पहा .

3215
Created on By admin

मराठी व्याकरण टेस्ट 03

Test सोडवा आणि चुकलेले प्रश्न नक्कीच पुन्हा सोडवा

1 / 15

आधुनिक मराठीचे जनक म्हणून .... ह्यांना संबोधिले जाते.

2 / 15

मराठीत प्रमुख सर्वनामे किती ?

3 / 15

सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी’ – अलंकार ओळखा.

4 / 15

खालीलपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे ?

5 / 15

वेगळा शब्द ओळखा.

6 / 15

अयोग्य प्रकारे केलेले सामान्य रुप ओळखा.

7 / 15

पढील शब्दांमधून तत्सम शब्द ओळखा.

8 / 15

पढील शब्दांपैकी कोणता शब्द तदभव नाही ?

9 / 15

‘वर पिता मुलाच्या लग्नात तो-यात वावरत असतो.’ अधोरेखित शब्दाची शब्दजात सांगा.

10 / 15

‘तो गातो’ या वाक्यात ................. नाही.

11 / 15

विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. – या वाक्यात ‘आणि’ हे ............... आहे.

12 / 15

सौदर्य या नामाचा प्रकार कोणता?

13 / 15

त्याने पत्र लिहिले. क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

14 / 15

ती मोठयाने हसली क्रियापदाचा प्रकार ओळखा?

15 / 15

खालील शब्दांतील विशेषनाम कोणते?

Your score is

The average score is 58%

0%

मराठी व्याकरण Test 01

मराठी व्याकरण Test 02

1 thought on “मराठी व्याकरण टेस्ट क्रमांक 03”

Leave a Comment

close button