मराठी व्याकरण Test

आजची टेस्ट सोडवा , खाली महत्वाचे प्रश्न दिले आहेत येणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेत ही उपयोगी असणार आहे .

3260
Created on By admin
मराठी test

मराठी व्याकरण टेस्ट

मराठी व्याकरण Test दिली आहे नक्कीच सोडवा

Enter Passsword

1 / 10

'त्याला बिचाऱ्याला' हे उदाहरण कोणत्या विशेषणाचा प्रकार आहे?

2 / 10

गुणदर्शक विशेषणाचे उदाहरण ओळखा

3 / 10

'तू' या सर्वनामाचे प्रथमा विभक्तीचे ‘अनेकवचनी रुप' कोणते?

4 / 10

'पगडी' या शब्दाचे नपुसकलिंगी रूप ओळखा.

5 / 10

पोर, मूल ही संज्ञा मराठीत कोणत्या लिंगी वापरली
जातात?

6 / 10

शहाणा-शहाणपणा हे कोणत्या प्रकारचे नाम आहे?

7 / 10

शब्दांच्या जाती किती?

8 / 10

: ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या समूहातून एक
विशिष्ट अर्थ व्यक्त होतो, त्याला.......असे म्हणतात.

9 / 10

'चपला' या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

10 / 10

एकत्रित असलेल्या.... या दोन प्रवाहांनाच पुढे गंगा नदी म्हणून संबोधले जाते

Your score is

The average score is 61%

0%

3 thoughts on “मराठी व्याकरण Test”

Leave a Comment

close button