मराठी व्याकरण Test

आजची टेस्ट सोडवा , खाली महत्वाचे प्रश्न दिले आहेत येणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेत ही उपयोगी असणार आहे .

/15
3085
Created on By admin

TEST 82

खाली Test दिली आहे Start वरती click करून Test चालू करा

1 / 15

'सचिवालय' हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

2 / 15

चांदण्या रात्रीचा पंधरवडा या शब्दसमूहाचा योग्य शब्द निवडा

3 / 15

मराठीत मूळ सर्वनामे ..... आहेत

4 / 15

धातुसाधित विशेषणाचे उदाहरण ओळखा.

5 / 15

'गंगा' नावाचा प्रकार ओळखा?

6 / 15

'पिकलेले फळ' खाली पडले.वाक्यातील विशेषण ओळखा

7 / 15

धातुसाधित विशेषणाचे उदाहरण ओळखा

8 / 15

माझा भाऊ आज सकाळीच गावी गेला." या वाक्यातील उद्देश विस्तार ओळखा

9 / 15

मराठी वर्णमालेत ऱ्हस्व स्वर किती आहेत ?

10 / 15

विसर्ग-र- संधी चे उदाहरण ओळखा ?

11 / 15

खालील शब्दातील गुणविशेषण कोणते ?

12 / 15

मराठी मध्ये एकूण अनुनासिक/पर-सवर्ण किती आहेत ?

13 / 15

खालील पैकी अर्ध स्वरांचा योग्य गट ओळखा

14 / 15

अभंग म्हणजे काय?

15 / 15

'सचिवालय' हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

Your score is

The average score is 56%

0%

1 thought on “मराठी व्याकरण Test”

Leave a Comment

close button