Combine गट ब अभ्यासक्रम

Combine गट ब पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा दोन्हीचे अभ्यासक्रम खाली दिलेले आहेत .

संयुक्त गट ब आराजपत्रित परीक्षा यामध्ये

  • Assistant Section Officer (ASO)
  • sales tax inspector (STI)
  • Police Sub inspector ( PSI )
  • दुय्यम निबंधक/मुद्रांक निरीक्षक

या पदांचा समावेश होतो .


याचा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा यांचा सर्व अभ्यासक्रम खाली दिला आहे तो Download करून घ्या


राज्यसेवा अभ्यासक्रम Download करा

Leave a Comment

close button