मराठी व्याकरण टेस्ट | Marathi Grammer Test 4

एकूण प्रश्न संख्या : 20 आहे

खाली मराठी व्याकरण टेस्ट | Marathi Grammer Test 1 देण्यात आलेली आहे नक्कीच सोडवा आणि काही शंका असतील तर comment करून विचारा

पास होण्यासाठी :- 10 मार्क पडणे आवश्यक आहे

आलोचनाओं से मत डरो क्योंकि
धूप कितनी भी तेज समंदर
सुखा नही करते !

Mpsc Success

तूमची Test सोडवल्यावर लगेच score समजेल

खाली संपूर्ण प्रश्न दिलेले आहेत ते पाहून टेस्ट सोडवा

मराठी व्याकरण टेस्ट | Marathi Grammer Test 4
1. 
शाळेत वेळेवर यावे या वाक्यातील शाळेत या शब्दाच्या विभक्तीचा अर्थ ओळखा.

2. 
'वादातीत' या शब्दाचा अर्थ कोणता ?

3. 
'गंगा' नावाचा प्रकार ओळखा ?

4. 
बोलणारा व ऐकणारा यांना जोडणारा पूल म्हणजे __होय.

5. 
"काल राजाचा राज्याभिषेक झाला" "राजाचा" या शब्दाची विभक्ती ओळखा ?

6. 
‘बोलता-बोलता विचारमालिका तुटल्यास’ कोणते विरामचिन्ह वापरले जाते?

7. 
देशी शब्दाचा योग्य तो गट ओळखा

8. 
'आसपास' हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे ?

9. 
दुधात साखर पडणे- या म्हणीसाठी कोणता अर्थ योग्य आहे?

10. 
वेसण घालणे - या म्हणीचा योग्य अर्थ खालील पर्यायांतून लिहा.

11. 
'अर्थ नसणे' या अर्थाचा योग्य वाक्यप्रचार कोणता ?

12. 
पंचारती हा कोणत्या प्रकारचा सामासिक शब्द आहे ?

13. 
'चपला' या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

14. 
गिरी" या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

15. 
" क्षमा " या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

टेस्ट सोडवून झाल्यावर काय चुकल आहे पाहून टेस्ट पुन्हा सोडवा

3 thoughts on “मराठी व्याकरण टेस्ट | Marathi Grammer Test 4”

Leave a Comment

close button