Test No 16

1. 
एड्स हा एक ______________ रोग आहे ?

2. 
क्रमशः पाच विषम संख्यांची सरासरी 37 आहे.त्यापुढील पाच विषम संख्यांची सरासरी 47 आहे,तर त्या दहाही संख्याची सरासरी किती?

3. 
____________ संस्था क्रांतीकारी राष्ट्रवादाशी संबंधित होती

4. 
कैमुरच्या टेकड्या खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगात आहेत?

5. 
दुध भुकटीचे भाव 25% ने वाढली म्हणून घरातील दुध भुकटीचे कीती टक्के कपात करावी म्हणजे खर्चात वाढ होणार नाही ?

6. 
खालील संघटनांचा बरोबर कालानुक्रम ओळखा.

7. 
भारतातील नद्यांच्या त्यांच्या लांबीनुसार उतरता क्रम लावा .अ) महानदी ब) गोदावरी क) कृष्णा ड) नर्मदा

8. 
पुढील संकेतार्थी वाक्य ओळखा ?

9. 
ब्राँझ हा मिश्रधातू खालीलपैकी कोणत्या घटकानी बनलेला असतो?

10. 
माधवीचे वय तिच्या मुलांच्या वयाच्या बेरजेपेक्षा 8 ने जास्त आहे ,त्या मुलांच्या वयातील फरक 3 वर्षे आहे,माधवीचे वय 45 वर्षे असेल तर तिच्या मोठ्या मुलाचे वय कीती ?

11. 
खालीलपैकी कोणते राज्याच्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शक तत्व आहे?

12. 
विंचु' या शब्दाचे सामान्य रूप

13. 
'बुडत्याचा पाय खोलात' या म्हणीचा योग्य अर्थ द्या ?

14. 
तेंडुलकरने शतक ठोकले या वाक्यातील कर्त्यांची विभक्ती ओळखा ?

15. 
एका खोलीचे भाडे शे.20 ने वाढवीले.पुन्हा काही महिन्यानंतर शे.25 ने वाढविले,तर मूळ भाड्यात शेकडा वाढ कीती ?

16. 
एखाद्या पदार्थ उर्ध्व दिशेने फेकला असतांना त्याची _____?

17. 
राज्याचा मुख्यमंत्री त्याच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही सदस्यास वगळू शकतो. ?

18. 
_________ येथील सविनय कायदेभंग चळवळीच्या काळात 'कामगार व शेतकरी हे राष्ट्रीय सभेचे हात व पाय आहेत'' अशा घोषणा दिल्या जात असत ?

19. 
1857 च्या उठावाविषयी इतिहासकारांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी कोणती बरोबर आहेत ते निवडा.

20. 
पचनक्रियेत नायट्रोजन युक्त पदार्थाचे ______ मध्ये रुपांतर होते ?

21. 
खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगा गोदावरी-भिमा नदयांची खोरी वेगळी करतात?

22. 
खालीलपैकी हवेतून प्रसारित होणारा रोग कोणता आहे ?

23. 
देवालय' हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

24. 
'पूर्णा नदी प्रकल्पांतर्गत पूर्णा नदीवर बांधलेली दोन धरणे कोणती आहेत ?

25. 
12 व्यक्ति एकत्र मिळुन एक काम 10 दिवसात पूर्ण करतात,तेच काम 8 दिवसात कीती व्यक्ती पूर्ण करतील ?

टेस्ट सोडवून झाल्यावर एकदा नक्कीच कुठ चूक झाली ते पहा

6 thoughts on “Test No 16”

Leave a Comment

close button