भारतीय राज्यघटना टेस्ट 2 | Polity Test 2

एकूण प्रश्न संख्या : 15 आहे

खाली भारतीय राज्यघटना टेस्ट 1 देण्यात आलेली आहे नक्कीच सोडवा आणि काही शंका असतील तर comment करून विचारा

पास होण्यासाठी :- 10 मार्क पडणे आवश्यक आहे

तूमची Test सोडवल्यावर लगेच score समजेल

polity test 02
1. 
संविधान सभेत एकूण किती सदस्य होते ?

2. 
संविधान सभेचे निशाणी काय होती ?

3. 
संस्थानिकांच्या 93 सदस्यांची नेमणूक कशी होणार होती ?

4. 
मसुदा समितीत एकूण किती सदस्य होते

5. 
घटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्य _________ घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आली ?

6. 
योग्य क्रम ओळखा

7. 
केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध असलेले मूलभूत हक्क कोणते ?

8. 
कलम 47 कशाशी संबंधित आहे ?

9. 
ग्रामपंचायत ______ ?

10. 
खालीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही ?

11. 
100 वी घटना दुरुस्ती कशा संबंधित आहे ?

12. 
आर्थिक मागास आधारावर दहा टक्के आरक्षण कोणत्या घटनादुरुस्तीने दिले आहे ?

13. 
राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाला देतात ?

14. 
महाभियोग कलम _______?

15. 
खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आदिवासी कल्याणमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात

टेस्ट सोडवून झाल्यावर काय चुकल आहे पाहून टेस्ट पुन्हा सोडवा

2 thoughts on “भारतीय राज्यघटना टेस्ट 2 | Polity Test 2”

Leave a Comment

close button