राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप

दादाभाई नौरोजी

⭕️ वर्ष:-1867-68

⭕️ 340 कोटी उत्पन्न

⭕️ दर डोई 20 रुपये


विल्यम डिग्बी

◾️ वर्ष:-1897-98

◾️ 390 कोटी रुपये

◾️ दरडोई 17 रुपये


फिंडले शिरास

◾️ वर्ष:-1911

◾️ 1942 कोटी

◾️ दरडोई 80 रुपये

व्ही के आर व्ही राव

◾️ वर्ष:-1925 -29

◾️ 2301 कोटी रुपये

◾️ दरडोई 78 रुपये

आर सी देसाई

◾️ वर्ष:-1930-31

◾️ 2809 कोटी रुपये

◾️दरडोई 72 रुपये

1 thought on “राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप”

Leave a Comment

close button