महाराष्ट्राची मानचिन्हे :

खाली महाराष्ट्रा बद्दल खूपच महत्वाची माहिती दिलेली आहे नक्कीच एकदा वाचून घ्या :

MAHARSHTRA

✅ महाराष्ट्राची राजधानी – मुंबई

✅ उपराजधानी – नागपूर

✅ राज्य फळ – आंबा

✅ राज्य फूल – मोठा बोंडारा किंवा तामन

✅ राज्य पक्षी – हरियाल

✅ राज्य प्राणी – शेकरू

✅ राज्य भाषा – मराठी

Leave a Comment

close button