गट ब पूर्व परीक्षा 2022 Question Paper PDF

गट ब पूर्व परीक्षा 2022 Question Paper PDF

खाली गट ब पूर्व परीक्षा 2022 Question Paper PDF दिली आहे download करून घ्या

गट ब पूर्व परीक्षा पेपर 8 ऑक्टोमबर ला झाली आहे एकूण 800 जागांची जाहिरात होती त्यामध्ये

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022

(1) सहायक कक्ष अधिकारी42 पदे
(2) राज्यकर निरीक्षक 77 पदे
(3) पोलीस उपनिरीक्षक603 पदे
(4) दुय्यम निबंधक/मुद्रांक निरीक्षक78 पदे
एकूण 800 पदे
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022

पूर्व परीक्षेचा दिनांक:- 8 ऑक्टोबर 2022

Question paper pdf Download

Leave a Comment

close button