तलाठी भरती टेस्ट 3 | Talathi bharti test 3

तलाठी भरती Talathi bharti test 3 special मोफत टेस्ट ची शृंखला आपण चालू केली आहे

त्यातील आजची पहिली test आहेत

आज चालू तलाठी भरती ( Talathi bharti test 2023 ) आहे नक्कीच सोडवा

एकूण मार्क आहेत : – 20 मार्कांची टेस्ट असेल

पास होण्यासाठी : – 10 मार्क पडणे आवश्यक आहे

प्रश्न सोडवताना काही शंका असतील तर comment box मध्ये नक्कीच विचारा

Talathi bharti test 2022
Talathi bharti test 2022
1. 
त्याच्या तालावर फुले डोलतात आणि पाखरे साथ करतात. या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

2. 
'अ' ने एक टेबल 450 रूपयास विकले तर त्यात त्याला 10% तोटा झाला, तर 20% नफा मिळावा अशी त्याची इच्छा असतील तर, ते टेबल त्यांनी किती रूपयास विकावयास हवे ?

3. 
आच लागणे' या वाक्यप्रचाराचा अर्थ ओळखा ?

4. 
सदाचार या शब्दाच्या संधीच्या फोडी मधून योग्य पर्याय निवडा ?

5. 
पोलीस उपनिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहे ?

6. 
सोडियम बायकार्बोनेट ला कोणत्या नावाने ओळखले जाते ?

7. 
भारतातील.........चे पठार खनिजांचे भांडार म्हणून ओळखले जाते.

8. 
(95)² - (85)²= ?

9. 
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य __ संरक्षणासाठी तयार करण्यात आले.

10. 
चांदण्या रात्रीचा पंधरवडा या शब्द समुहास योग्य शब्द निवडा ?

11. 
चांगल्या प्रतीच्या लोह खनिजांचे साठे....... देशात आहेत. ?

12. 
माला मीराला म्हणाली “तुझ्या भावाच्या पत्नीची आई माझी आजी लागते” तर मीरा मालाची कोण?

13. 
जगात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात लहान खंड कोणता ?

14. 
भारतीय द्वीपकल्पाच्या पठारी भागात.......मृदा जास्त प्रमाणात आढळते.

15. 
खालीलपैकी कोणते राज्य गहू पिकविणाऱ्या प्रदेशात गणले जात नाही?

16. 
रेखाने दारापुढे सुंदर रांगोळी काढली. या वाक्यातील पुढे शब्दाचा अव्यय प्रकार ओळखा.

17. 
खालीलपैकी कोणत्या नदीला कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवनदायीनी म्हणतात ?

18. 
अप्पलपोटा' या शब्दाचा अर्थ कोणता ?

19. 
चर्पटपंजरी' या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ कोणता ?

20. 
दक्षिण घाटाला........असे म्हणतात.

21. 
777 आणि 1147 चा म.सा.वी. काढा. A. 37 B. 38 C. 39 D. 40

22. 
भारतीय पोलीस सेवेचे जनक म्हणून कोणास मानले जाते ?

23. 
A व B मिळून एक काम 12 दिवसात करतात. B व C मिळून ते काम 6 दिवसात संपवितात. जर A ने 5 दिवस काम केले त्यानंतर B ने 7 दिवस काम केले यानंतर C हा उरलेले काम 13 दिवसात संपवितो तर एकटा C ते काम किती दिवसात संपवेल❓

24. 
खालीलपैकी स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य कोण होते?

25. 
'प्रधानमंत्री वय वंदना योजने' चे लाभार्थी कोण आहेत ?

6 thoughts on “तलाठी भरती टेस्ट 3 | Talathi bharti test 3”

Leave a Comment

close button