TEST 11

1. 
एकाच प्रकारचे 2 चेंडू आणि 4 भवरे यांची एकूण किंमत 130 रुपये आहे व 5 चेंडू व 3 भवरे यांची एकूण किंमत 150 रुपये आहे, तर एक चेंडू व एक भवरा यांची एकूण किंमत किती ❓

2. 
2004 या वर्षाची सर्वात सोमवारने झाली तर पुढील पैकी कोणत्या लीप वर्षाची सुरवात सोमवारनेच होईल ❓

3. 
जयहिंद हे वृत्तपत्रे कोणी चालविले ?

4. 
................ समितीच्या शिफारशीनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँक अस्तित्वात आली.?

5. 
खालीलपैकी कोणता दिवस जागतिक पोलिओ दिन म्हणून साजरा केला जातो ?

6. 
भामरागड टेकड्या खालीलपैकी कोठे स्थित आहे ?

7. 
द .सा. द.शे 10.5 दराने एका रकमेची 4 वर्षाची रास 3550 रुपये होते , तर ती मुद्दल किती..?

8. 
__ हा सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे. ?

9. 
तोडा, कौटा, बदगा या जमाती कोणत्या राज्यात आढळतात ❓️

10. 
सहा व्यक्ती एक काम 10 दिवसात करू शकतात. 8 दिवसानंतर त्यापैकी दोन व्यक्ती काम सोडून जातात. तर ते काम पूर्ण करण्यास लागणारे एकूण दिवस किती..?

11. 
शिक्षण हा विषय कोणत्या सूची मध्ये येतो ?

12. 
एका कोनाचा कोटीकोन हा मूळ कोनाच्या 3/7 पट आहे तर मुळ कोनाचे माप किती ? ❓

13. 
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात चामड्याच्या वस्तू बनविण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालतो ?

14. 
भारताची जलसीमा कोणत्या देशाना मिळते?

15. 
महाराष्ट्रातील कोणत्या प्रशासकीय विभागात सर्वात जास्त जिल्हे आहेत ?

16. 
मँगेनीज उत्पादनात भारताचा जगात _______क्रमांक लागतो ?

17. 
व्ही आकाराच्या दरी,घळई,जलप्राप् हे भूरूपे खालीलपैकी कोणत्या कारणामुळे निर्माण होतात ?

18. 
भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा यांना भारतीय 'राज्यघटनेचा आत्मा' कोणी म्हटले आहे ?

19. 
जागतिक योग दिन कधी साजरा केला जातो ?

20. 
बकिंगहॅम कालवा खालीलपैकी कोणत्या राज्यात स्थित आहे ?

21. 
भारताची स्थल सीमा कोणत्या देशाला लागुन आहे ?

22. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उजाला योजना( Ujala scheme ) खालीलपैकी कोणत्या दिवशी सुरू केली होती?

23. 
सरकारने विम्यात (LIC)मध्ये FDI ची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून किती टक्क्यापर्यंत वाढवली आहे ?

24. 
राष्ट्रपतीस पदग्रहण समयी कोणाकडून शपथ घ्यावी लागते ❓

25. 
‘कोरकू’ जमातीचे लोक खालीलपैकी ………….. या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात आढळतात.

Leave a Comment

close button