Police Bharti 2022 (Test 29 Jan 2022)

Q1) हिंदू वरील झीजिया कर कोणत्या सम्राटने रद्द केला?

Q2) बोधपर वचन या शब्दसमूहासाठी दिलेला योग्य शब्द निवडा.?

सविंधान तयार करण्यासाठी सविंधान सभेने किती समित्या तयार केल्या होत्या

Leave a Comment

close button