वन रक्षक भरती 2023 test

खाली आपण वनरक्षक भारती टेस्ट 2023 दिली आहे ती नक्कीच सोडवा

एकूण प्रश्न 20 आहेत

पास होणीसाठी 10 मार्क

वन रक्षक भरती 2023 test
वन रक्षक भरती 2023 test
1. 
काक्रापारा हा अणुविद्युत प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे?

2. 
महाराष्ट्रातून लोकसभेकरीता एकूण जागा किती ?

3. 
पोलीस प्रशासन हा विषय कोणत्या सूचीमध्ये येतो ?

4. 
अर्थविधेयक कोणाच्या संमतीने लोकसभेत सादर करण्यात येते ?

5. 
454 × 26 =?

6. 
मराठी भाषेचे पाणिनी असे कोणाला म्हणतात ?

7. 
9, 12 व 36 यांचा ल.सा.वि. किती ?

8. 
मराठवाडा कृषी विद्यापीठ कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

9. 
5 × 5 + 5 ÷ 5 + (5 - 5) =?

10. 
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य …. या देशाकडून मिळणार आहे ?

11. 
शिपाई शूर होता या वाक्यात शूर काय आहे ?

12. 
2 + 4 + 6 + 8 ----------36 =?

13. 
अग्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

14. 
विरुध्द अर्थाचा शब्द निवडा - उदय ?

15. 
नाक मुरडणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा ?

16. 
राम व शाम यांनी व्यापारात मिळालेल्या नफ्यांची वाटणी 6:5 या गुणोत्तरात केली. त्यांच्या भांडवलाच्या मुदतीचे गुणोत्तर 2:1 असल्यास भांडवलाचे गुणोत्तर काय असावे ?

17. 
उपराष्ट्रपती यांचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो ?

18. 
भारतीय पर्वत शिखरामध्ये खालीलपैकी सर्वात उंच शिखर कोणते ?

19. 
भारतातील सर्वात खोल बंदर कोणते आहे ?

3 thoughts on “वन रक्षक भरती 2023 test”

Leave a Comment

close button