काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील जनगणना

Image by Bishnu Sarangi from Pixabay

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे व्याघ्र प्रकल्प आणि जागतिक वारसा स्थळ आहे.

🔹 उद्यानाने नुकतीच पाण्यातील पक्ष्यांची गणना केली.

🔸 जनगणनेबद्दल उद्यानांमधील 52 पाणथळ क्षेत्रांमध्ये जनगणना केली जाते.

🔹2021 मध्ये पक्ष्यांची संख्या 93,491 पर्यंत वाढली.

उद्यानाने नुकतीच पाण्यातील पक्ष्यांची गणना केली.

🔸 जनगणनेबद्दल उद्यानांमधील 52 पाणथळ क्षेत्रांमध्ये जनगणना केली जाते.

🔹2021 मध्ये पक्ष्यांची संख्या 93,491 पर्यंत वाढली.

🔸2020 मध्ये ती 34,284 होती. पक्ष्यांची संख्या 175% ने वाढली आहे

Leave a Comment

close button